Malazgirt Nerededir?

2

Malazgirt Meydan Savaşı’nın yapıldığı yer; Malazgirt nerededir? Malazgirt’in tarihi, coğrafyası ve önemi hakkında bilgi… Malazgirt’e nasıl giderim?

Haber: Murat Karadeniz

Malazgirt; ovası, kalesi ve tarihi Malazgirt Meydan Muharebesi ile tanınmış bir ilçedir.

Malazgirt İlçesi Muş iline bağlı bir ilçe olup, yüz ölçümü 1534 km²’dir. Malazgirt ilçesi Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van gölünün kuzeyinde Muş ilinin merkeze en uzak ve en büyük ilçesidir. Malazgirt, Ahlat arasındaki uzaklık 34 km’dir ve ilçenin Ahlat ile tarihi, ticari ve kültürel ilişkileri gelişmiştir.

MALAZGİRT TARİHİ

Malazgirt isminin Van gölü havzasında milattan önceki dönemlerde kurulan Urartuların “Menuas” adlı kralından geldiği düşünülmektedir. Bu hükümdara ait bir kitabede, Kral Menuas’ın bugünkü Malazgirt civarında Menuas’ın kenti (Menuahina) adında bir şehir kurduğunun zikredilmesi bu düşünceyi güçlendirmektedir. Burası Ermeni kaynaklarında Manavazekert, Rumlarda Manazkert, Araplarda ise Manazcird olarak geçer. Türkler burayı fethettikten sonra bölge Malazgirt olarak anıldı.

Malazgirt ve çevresi tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. İslam tarihinde sırasıyla Abbasiler, Büyük Selçuklu Devleti, Ahlatşahlar, Anadolu Selçuklu Devleti, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Timur Devleti, Eyyubiler, Osmanlı Devleti, Safeviler, daha sonra tekrar Osmanlı Devleti Malazgirt’e hakim oldu.

Özellikle 1071 Malazgirt Savaşı sonrası ve Selçuklu dönemi ilçe tarihi açısından önemlidir.

MALAZGİRT OVASININ TARİHİ YÖNÜ

Abbasi Halifesinin Fatımilere karşı 1070’te yardım talep etmesi üzerine Sultan Alparslan, ordusuyla Fatımilerin üzerine yürüdü. Alparslan’ın Mısır’a yöneleceği haberi üzerine Bizans ordusu, yaklaşık üç yıldır hazırlıklarını yaptığı doğu seferini başlattı.

Bizans ordusunun taarruzunu öğrenen Sultan Alparslan, geri dönerek Suriye hattına doğru ilerleyişe geçti. Rey şehrinde konuşlanacağı duyumunu yayan Sultan Alparslan, Rey yerine Muş’a doğru hareket etti. Bizans ordusu Rey şehrine doğru ilerlerken, Sultan Alparslan Malazgirt ovasında karargahını kurdu.

Sultan Alparslan, mahiyetindeki din alimlerinin de tavsiyesiyle muharebeyi cuma günü yapmaya karar verdi. Ordusuyla birlikte 26 Ağustos Cuma günü namaz kılıp dua eden Sultan Alparslan, namazın ardından Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordusunun üzerine yürüdü.

Büyük Selçuklu Devleti’nin “Turan” taktiğinin en başarılı örneğini uyguladığı savaşın ardından, Romen Diyojen daha fazla dayanamayıp yenilgiyi kabul etti ve bazı askerleriyle yaralı olarak esir alındı.

26 Ağustos 1071 cuma günü Malazgirt ovasında yapılan meydan savaşında Büyük Selçuklu Devletinin kazandığı büyük zafer Türklere Anadolu kapılarını açarak dünya tarihinine tesir etti. Türkler ayak bastığı her yere İslamiyet’i de taşıdı.

Malazgirt’te Tarihi Yerler

Selçuklu dönemine ait tarihi şehitler mezarlığı, Malazgirt kalesi, Hatun köprüsü, Kız köprüsü, Bostan kalesi, Tıkızlı kalesi, Zincirli kalesi görülmeye değer yerlerdir. İlçe tarihi İpekyolu üzerindedir. Ayrıca ilçede Konakkuran, Bostankale ve Adalar höyüğü bulunmaktadır.

Malazgirt Kalesi

İlçenin sembolü olan Malazgirt kalesi İslam tarihinde birçok savaşa sahne oldu. Nihayetinde Selçuklular tarafından fethedildi. Günümüzde mesire yeri olarak kullanılmaktadır.

Malazgirt Zafer Anıtı

Muş ili Malazgirt ilçe sınırında bulunan Malazgirt Zafer Anıtı, 1985-1989 yılları arasında Kültür Turizm Bakanlığı tarafından inşa edildi. Malazgirt Zafer Anıtı, yaklaşık 42 m yüksekliğinde iki sütundan oluşmaktadır. Sütunlar Anadolu kapısını temsil eder, boşluklar ise Türklerin Anadolu’ya geçişini simgeler. Her 26 Ağustos günü ilçede Malazgirt zaferi kutlamaları yapılmaktadır.

MALAZGİRT NEREDE? – MALAZGİRT’E NASIL GİDERİM? – HARİTACevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.