Tarama Etiketi

bayramda akraba ziyaretinin önemi nedir

Akraba Ziyaretinin Önemi

İslam’da akraba ziyaretinin önemi nedir?Kişinin akrabâ ve yakınlarıyla alâkasını devâm ettirmesi, onları koruyup gözetmesi, yâni sıla-i rahimde bulunması, dînimizin çok ehemmiyet verdiği esaslardan biridir. Zîrâ Cenâb-ı Hak, akrabâları…